ارتباط با ما

: آدرس دفتر تهران

مسیر اول ⇐ خیابان پیروزی – خیابان شکوفه – خیابان سیرجان – خیابان کرمان – کوچه شهید حسین طاهری پلاک ۴۵/۱

مسیر دوم ⇐ خیابان پیروزی – لاین کندرو امام علی به سمت جنوب – میدان احمدیه – خیابان شهید محمدرضا شکوری – کوچه

شهید حسین طاهری – پلاک ۴۵/۱

 

تلفن : ۳۳۲۵۳۴۴۷ – ۳۳۲۵۳۷۷۸ – ۳۳۲۵۳۵۵۶

تلفکس : ۳۳۷۹۸۸۳۳

همراه : ۰۹۱۲۲۷۹۷۹۴۶

info@misaghart.com

gmail : Misaghart.tehrani@gmail.com

M
e
n
u
misagh 2